Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Công ty cổ phần thương mại và giáo dục Việt Tâm Đức - Đề thi Test trắc nghiệm tuyển lập trình viên thiết kế website

I. ĐỀ THI TOÁN GMAT

Câu hỏi 1:

Một cửa hàng dụng cụ âm nhạc giảm giá 10% tất cả sản phẩm cho học sinh - sinh viên. Trong kỳ khai giảng mới, cửa hàng giảm giá thêm 15%. Julie, học sinh trung học mua cây sáo với giá 306$. Hỏi giá gốc của cây sáo là bao nhiêu?

Chọn câu trả lời chính xác

A. 325$

B. 375$

C. 400$

D. 408$

E. 425$

Câu hỏi 2:

Nếu y(x-1)=z. thì x=?

Chọn câu trả lời chính xác

A. y-z

B. z/y + 1

C. y(z-1)

D. z(y-1)

E. 1-zy 

Câu hỏi 3: Kết quả nào sau đây KHÔNG bằng với 34(58+9)?

Chọn câu trả lời chính xác

A. 34 x 67 
B. 58(34+9) 
C. 34 x 58 + 34 x 9 
D. 1,972 + 306 
E. (9 + 58) 34

Câu hỏi 4:Hai góc của 1 tam giác lần lượt là 15° và 85°. Hỏi góc thứ 3 là bao nhiêu độ?

Chọn câu trả lời chính xác

A. 50° 
B. 55° 
C. 60° 
D. 80° 
E. 90°

Câu hỏi 5: Biết 2 số có tổng bằng 10. Một số có 2 chữ số và một số có 1 chữ số. Hỏi 2 số đó là?

Chọn câu trả lời chính xác

A. 5 và 5

B. 10 và 0

C. 9 và 1

D. -10 và 0

E. -8 và -7 

2. ĐỀ THI IQ

Câu hỏi 1:

3 ngày trước ngày hôm sau của ngày 2 ngày trước của ngày 3 ngày sau ngày trước của ngày thứ sáu là ngày nào?

Chọn câu trả lời chính xác

A. Chủ nhật

B. Thứ 2

C. Thứ 3

D. Thứ 4

E. Thứ 5

F. Thứ 6

G. Thứ 7

Câu hỏi 2: Hình nào trong 5 hình dưới đây tương đồng với hình ở trên nhất?

Hình nào trong 5 hình dưới đây tương đồng với hình ở trên nhấ

 

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

Câu hỏi 3:

Con nào khác nhất trong các loài vật sau:

A. Chó

B. Dê

C. Gấu

D. Hổ

Câu hỏi 4:

Nếu một số Gấu là Lợn và một số Lợn là Gà, thì một số Gấu dứt khoát là Gà.

A. Đúng

B. Sai

C. Vừa đúng vừa sai

D. Ý kiến khác

Câu hỏi 5:

Nếu bạn nhìn vào gương và lấy tay phải sờ vào tai trái khi đó hình của bạn qua gương sẽ giống như tay trái sờ vào tai phải. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

C. Vừa đúng vừa sai

D. Ý kiến khác

 

3. ĐỀ THI TIẾNG ANH

Question1:  

At present, I am a student at the Local Technical College, which I am studying English part-time.

Find the mistakes

A. At

B. Which

C. Am studying

D. English part-time

Question 2:

You have to be rich to send your child to a private school because the fees are .................

Choose the best answer

A. astronomical

B. aeronautical

C. astrological

D. atmospherical

Question 3:

Each of these sounds ............... me sleepy.

Choose the best answer

A. make

B. makes

C. made

D. has made

E. making 

Question 4: 

Either Minh or his friends …………… going to the beach today.

Choose the best answer

A. is

B. are

C. was

D. has

E. did

Question 5:

Choose the best answer

Goods for sale at …………….. prices.

A. attract

B. attractive

C. attraction

D. attractively