Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Hướng dẫndownload và cài đặt photoshop CS5 Extended

          Đầu tiên bạn vào trang chủ để download phiên bảnPhotoshop CS5 Extended (dung lượng khoảng 979.9 MB phiên bản Tiếng Anh cho Windows) : tại đây.

          Sau khi download bộ cài đặt xong vào thư mục chứa nó và chạy file Photoshop_12_LS1.exe để bắt đầu cài đặt, nhấn Next trong cửa sổ hiện ra :

 

Sau đó đến đoạn điền Serial Number tick chọn mục Install this product as a trial, rồi nhấn Next :
Tiếp theo bạn thay đổi đường dẫn cài đặt nếu muốn và nhấn Install :
Chờ đợi quá trình cài đặt, tuỳ cấu hình máy mà quá trình này nhanh hay chậm :
Trong quá trình cài đặt có thể bị yêu cầu đóng 1 số chương trình đang chạy (như Firefox chẳng hạn), bạn hãy tắt các chương trình như yêu cầu và nhấn Continue :
Nhấn Done đề hoàn tất cài đặt :
          Tất nhiên với việc cài đặt như hướng dẫn trên thì bạn sẽ chỉ được dùng thử, hết hạn dùng thử bạn sẽ phải trả tiền cho sản phẩm nếu muốn dùng tiếp, hoặc là làm tiếp như sau để dùng Free mãi mãi 
          Bạn vào ổ chứa hệ điều hành (thường là ổ C), 
vào thư mục Windows, System32, drivers, etc(C:\Windows\System32\drivers\etc), copy file có tên hosts ra ngoài desktop, click chuột phải vào file vừa copy ra, chọn Open, trong danh sách chọn Notepad, nhấn OK. Sau đó copy toàn bộ đoạn sau :
Code:
 127.0.0.1  activate.adobe.com
 127.0.0.1 practivate.adobe.com
 127.0.0.1  ereg.adobe.com
 127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
 127.0.0.1  wip3.adobe.com
 127.0.0.1 3dns 3.adobe.com
 127.0.0.1 3dns  2.adobe.com
 127.0.0.1 adobe dns.adobe.com
 127.0.0.1 adobe dns  2.adobe.com
 127.0.0.1 adobe dns 3.adobe.com
 127.0.0.1  ereg.wip3.adobe.com
 127.0.0.1 activate sea.adobe.com
 127.0.0.1  wwis dubc1 vip60.adobe.com
 127.0.0.1 activate sjc0.adobe.com
 127.0.0.1 wwis dubc1 vip60.adobe.com

Paste vào cuối nội dung file : 

Save lại và đóng cửa sổ Notepad. Copy file hosts đã được sửa ngoài Desktop đè vào file hosts thư mụcetc (C:\Windows\System32\drivers\etc). Nếu chạy Windows Vista hoặc Windows 7 bạn sẽ cần xác nhận quyền Administrator để có tiếp tục (nhấn Continue) : 
Chọn Copy and Replace : 

Bây giờ nhấn Start, chạy Adobe Photoshop CS5 :
Chương trình sẽ hỏi Key, điền Key sau vào : 1325-1958-5864-4422-1094-1178
Xong rồi đó, Free Forever  :
 
Đào tạo lập trình chúc các bạn học tốt
Xem thêm về photoshop ở mục tài liệu photoshop