Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Tiếp theo bài 1, bây giờ ta sẽ đi tìm hiểu từng phần, phần thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu vể TEXT:

ví dụ dòng mã sau:

<STYLE> a:link { color: blue; text-decoration: none } a:active { color: red; text-decoration: none } a:visited { color: blue; text-decoration: none } a:hover { color: green; text-decoration: underline } </STYLE>

a:link là để hiển thị khi bạn nhìn thấy màu chữ là xanh
a:ative là để hiển thị màu đỏ khi bạn click vào dòng chữ đó
a:visited là để hiển thị màu xanh khi bạn nhìn thấy
a:hover là để hiện thì màu xanh lá cây khi bạn dùng con chuột đặt lên dòng chữ đó
Text-decoration: là dùng để trang trí dòng chữ ví dụ underline là gạch dưới

Những code có tác dụng tương tự như trên nhưng thay đổi màu:

a.tree:link { color: green; text-decoration: none }
a.tree:active { color: yellow; text-decoration: none }
a.tree:visited { color: red; text-decoration: none }
a.tree:hover { color: orange; text-decoration: underline }
a.dog:link { color: blue; text-decoration: none }
a.dog:active { color: red; text-decoration: none }
a.dog:visited { color: blue; text-decoration: none }
a.dog:hover { color: green; text-decoration: underline }

<a href=”trangchu.html” >Trang chủ</a>
Bạn có thể dùng đoạn text trên link đến một trang web nào khác như là trangchu.html và cấu trúc luôn bắt đầu bằng <a> và kết thúc </a> href=”..” là dùng để link đến trang web mà bạn muốn tới. “…” dùng để khai báo tên của class đó.

Và sau đây là những đoạn code, bạn có thể trang trí thêm làm để xung thêm chức năng của nó.

  1. <STYLE> a:link { color: green; text-decoration: none } a:active { color: yellow; text-decoration: none } a:visited { color: green; text-decoration: none } a:hover { color: green; text-decoration: underline; background: #F9EDED } </STYLE>
  2. <STYLE> a.link { color: green; text-decoration: none } a.active { color: yellow; text-decoration: none } a:visited { color: green; text-decoration: none } a.hover { color: orange; text-decoration: underline; font-family : Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; } </STYLE>
  3. <STYLE> a.link { color: green; text-decoration: none } a.active { color: yellow; text-decoration: none } a:visited { color: green; text-decoration: none } a.hover { color: orange; text-decoration: underline; font-size:40pt } </STYLE>
  4. <STYLE> a.link { color: green; text-decoration: none } a.active { color: yellow; text-decoration: none } a:visited { color: green; text-decoration: none } a.hover { color: orange; text-decoration: underline; font-weight: bold} </STYLE>
  5. <STYLE> a.italic:link { color: green; text-decoration: none } a.italic:active { color: yellow; text-decoration: none } a:italic:visited { color: green; text-decoration: none } a.italic:hover { color: orange; text-decoration: underline; font-style: italic} </STYLE>

Bạn muốn đưa con trỏ của bạn vào CSS chỉ cần dùng dòng sau

CURSOR: url(tencontro.ani);

Tiếp theo sau chúng ta tìm hiểu về scroll bar trong CSS
ví dụ đoạn code sau:

<STYLE> BODY { scrollbar-base-color: orange; scrollbar-arrow-color: green; scrollbar-DarkShadow-Color: blue; } </STYLE>

scrollbar-base-color: orange; là hiển thị màu cam, cho nguyên thanh bar từ trên xuống dưới
scrollbar-arrow-color: green; là hiển thị màu xanh, cho 2 cái mũi tên lên và xuống
scrollbar-DarkShadow-Color: blue; là hiện thị bóng màu xanh của thanh scroll
scrollbar-base-color: là hình để hiển thị toàn bộ màu của thanh scroll
scrollbar-Face-Color: là để hiển thị màu trên bề mặt của thanh scroll
scrollbar-Highlight-Color: là để hiện thì màu hightlight của thanh scroll
Bài viết về các tùy biến trong giao diện ( rất tốt cho bạn nào muốn thay đổi màu sắc của skin forum )

Chèn ảnh nền vào phần nhập nội dung bài viết:
Vào Style & Templates/ Manager Style/ Main CSS
Tại phần Soạn thảo What You See Is What You Get (WYSIWYG) ta thay phần màu nền background thành

#F5F5FF url(images/misc/anhnen_text_box.gif) no-repeat center

Trong đó tên “anhnen_text_box.gif” là tên ảnh mà bạn muốn chèn đặt tại thư mục images/misc/

Làm viền cho nút
Ta tới phần Nút (Button)
Thay vào giá trị màu nền là: #E4E7F5
Thêm vào ô thuộc tính CSS đặc biệt (phía bên phải của ô màu nền ấy):

BORDER-RIGHT: #5182c2 1px dotted; BORDER-TOP: #5182c2 1px dotted; BORDER-LEFT: #5182c2 1px dotted; BORDER-BOTTOM: #5182c2 1px dotted;

Trong đó tên “anhnen_text_box.gif” là tên ảnh mà bạn muốn chèn đặt tại thư mục images/misc/

Làm viền cho nút
Ta tới phần Nút (Button)
Thay vào giá trị màu nền là: #E4E7F5
Thêm vào ô thuộc tính CSS đặc biệt (phía bên phải của ô màu nền ấy):

BORDER-RIGHT: #5182c2 1px dotted; BORDER-TOP: #5182c2 1px dotted; BORDER-LEFT: #5182c2 1px dotted; BORDER-BOTTOM: #5182c2 1px dotted;

Sau đó bạn có thể thay các thuộc tính như:
màu sắc viền (#5182c2)
Độ dày viền : 1px dotted

Chèn ảnh nền vào thẻ Body của trang chủ. Cái này nếu biết cách sử dụng thì sẽ rất hữu ích
Tại phần Trang nền (Background page) ngay bên dưới phần Body đó ta nhập thuộc tính vào ô màu nền như sau:

#FFFFFF url(images/misc/dot.gif)

Sau đó bạn có thể thay các thuộc tính như:
màu sắc viền (#5182c2)
Độ dày viền : 1px dotted

Chèn ảnh nền vào thẻ Body của trang chủ. Cái này nếu biết cách sử dụng thì sẽ rất hữu ích
Tại phần Trang nền (Background page) ngay bên dưới phần Body đó ta nhập thuộc tính vào ô màu nền như sau:

#FFFFFF url(images/misc/dot.gif)

Trong đó tên ảnh là “dot.gif” đặt trong thư mục “images/misc/”

Category Strips
‘Category Strips’ được dùng với hai mục đích. Nó được dùng để chỉ ra một ‘Chuyên mục’ diễn đàn, và nó cũng được sử dụng như một kiểu giao diện cho nội dung thanh tiêu đề của hầu hết các bảng.
Nếu ta muốn chèn ảnh vào phần thanh tiêu đề của “Chuyên mục” thì ta nhập vào ô màu nền như sau:

#FFFFFF url(images/misc/table_header_bg.gif) repeat-x top left

Trong đó #FFFFFF (màu trắng) là màu nền còn ảnh nền thì các bạn cũng đã hiểu với phần trên.
Lưu ý rằng các bạn phải chú trọng cả đến màu ảnh nền và màu Font. Để cho 2 cái có độ tương phản cho dễ đọc

Màu đầu tiên (First color) và màu thứ hai (Second color)
Mô tả:
Hầu hết các bảng trong diễn đàn dùng màu đầu tiên hoặc thứ hai cho màu nền. Đặt thuộc tính để sử dụng ‘Màu đầu tiên’ tại đây.
Màu đầu tiên là màu nền của phần nội dung bài viết khi bạn xem chủ đề
Màu thứ hai là màu nền của phần có chứa tên sử dụng, Avatar, danh hiệu… của người viết bài
Các bạn nên sửa cho phù hợp với tông màu của màu nền diễn đàn một cách hài hoà.
Sau đây là thiết lập giao diện của tôi đã thực hiện. Tôi cho rằng giao diện này sửa thêm một vài chi tiết nữa thì chẳng kém giao diện của anh Admin bên này. Chú ý rằng giao diện đẹp thì phải đi đôi với bộ nút đẹp. Các bạn nên sắm cho mình một bộ nút ăn ý với giao diện. Còn bây giờ đây là phần giao diện của tôi:

Body
Giữ nguyên thiết lập gốc
——————————
Trang nền (Background page)
Màu nền: #FFFFFF url(images/misc/dot.gif)
Màu Font: #000000
——————————
<td>, <th>, <p>, <li>
Giữ nguyên thiết lập gốc
————————-
Viền bảng
Giữ nguyên thiết lập gốc
——————————-
Category Strips
Màu nền: #FFFFFF url(images/misc/tm.gif) no-repeat center
Màu Font: #003366
Liên kết CSS bình thường
Màu nền: transparent
Màu Font: #003366
Text decoration: None
Liên kết CSS đã vào:
Màu nền: transparent
Màu Font: #666666
Text decoration: None
Liên kết CSS Hover
Màu nền: transparent
Màu Font: #006699
Text decoration: underline
—————————————–
Table Header
Màu nền: #FFFFFF url(images/misc/table_header_bg.gif) repeat-x top left
Màu Font: #003366
Liên kết CSS bình thường
Màu nền: transparent
Màu Font: #003366
Text decoration: None
Liên kết CSS đã vào:
Màu nền: transparent
Màu Font: #666666
Text decoration: None
Liên kết CSS Hover
Màu nền: transparent
Màu Font: #006699
Text decoration: underline
————————————–
Table Footer
Màu nền: #FFFFFF
Màu Font: #003366
Liên kết CSS bình thường
Màu nền: transparent
Màu Font: #003366
Text decoration: None
Liên kết CSS đã vào:
Màu nền: transparent
Màu Font: #666666
Text decoration: None
Liên kết CSS Hover
Màu nền: transparent
Màu Font: #006699
Text decoration: underline
———————————-
Màu đầu tiên Màu thứ hai
Màu nền: #FFFFFF
Màu Font: #003366
Thuộc tính CSS đặc biệt:
border: 1px solid #E5E5E5;
———————————-
Soạn thảo WYSIWYG
Màu nền: #F5F5FF url(images/misc/anhnen_text_box.gif) no-repeat center
Màu Font: #003366
Thuộc tính CSS đặc biệt:
BORDER-RIGHT: #5182c2 1px dotted; BORDER-TOP: #5182c2 1px dotted; BORDER-LEFT: #5182c2 1px dotted; BORDER-BOTTOM: #5182c2 1px dotted;
————————-
Ô nhập liệu
Thuộc tính CSS đặc biệt:
BORDER-RIGHT: #5182c2 1px dotted; BORDER-TOP: #5182c2 1px dotted; BORDER-LEFT: #5182c2 1px dotted; BORDER-BOTTOM: #5182c2 1px dotted;
———————————-
Nút (Button)
Màu nền: #E4E7F5
Thuộc tính CSS đặc biệt:
BORDER-RIGHT: #5182c2 1px dotted; BORDER-TOP: #5182c2 1px dotted; BORDER-LEFT: #5182c2 1px dotted; BORDER-BOTTOM: #5182c2 1px dotted;
————————————
Menu
Small Font
Time Color
Được giữ nguyên thiết lập gốc
————————————-
Navbar Text
Màu nền: #FFFFFF
Màu Font: #003366
————————————-
Highlighted Font
Màu nền: #FFFFFF
Màu Font: #FF0000
————————————
Panel Surround
Màu nền: #D5D8E5 url(images/gradients/gradient_panelsurround.gif) repeat-x top left
Màu font: #000000
———————————
Panel (Forms)
Màu nền: #E4E7F5 url(images/gradients/gradient_panel.gif) repeat-x top left
Màu font: #000000
——————————–
<legend>
Giữ nguyên
——————————–
Điều khiển menu Popup
Màu nền: #FFFFFF
Màu Font: #003366
Thuộc tính CSS đặc biệt:
padding: 3px 6px 3px 6px;
white-space: nowrap;
Liên kết CSS bình thường
Màu nền: #FFFFFF
Màu Font: #003366
Text decoration: None
Liên kết CSS đã vào:
Màu nền: #FFFFFF
Màu Font: #666666
Text decoration: None
Liên kết CSS Hover
Màu nền: #FFFFFF
Màu Font: #006699
Text decoration: underline
——————————-
Popup Menu Body
Giữ nguyên
——————————-
Tùy chọn dòng cho Menu Popup
Màu nền: #FFFFFF
Màu Font: #000000
Thuộc tính CSS đặc biệt
white-space: nowrap;
cursor: pointer;
Liên kết CSS bình thường
Màu nền: #FFFFFF
Màu Font: #22229C
Text decoration: None
Liên kết CSS đã vào:
Màu nền: #FFFFFF
Màu Font: #22229C
Text decoration: None
Liên kết CSS Hover
Màu nền: #FFFFFF
Màu Font: #FFFFFF
Text decoration: None
———————————
Menu chuyển nhanh
Item selected
Màu nền:#FFFFFF
Màu Font: #003366

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công

Tin tức khác:

 + Học thiết kế web

 + Đào tạo wordpress

 + Đào tạo quản trị web tại Hà Nội

 + Khóa học đồ họa in ấn