Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

10.1. Thuộc tính chiều rộng – width:

Width là một thuộc tính CSS dùng để quy định chiều rộng cho một thành phần web.
Ví dụ sau chúng ta sẽ định chiều rộng cho thành phần p của một trang web.


 
1	p {
2	width:700px;
3	}

10.2. Thuộc tính chiều rộng tối đa – max-width:

Max-width là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều rộng tối đa cho một thành phần web.


10.3. Thuộc tính chiều rộng tối thiểu – min-width:

Min-width là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều rộng tối thiểu cho một thành phần web.

10.4. Thuộc tính chiều cao – height:

Height là một thuộc tính CSS dùng để quy định chiều cao cho một thành phần web.

Ví dụ sau chúng ta sẽ định chiều cao cho thành phần p của một trang web.

 
1	p {
2	height:300px
3	}

10.5. Thuộc tính chiều cao tối đa – max-height:

Max-height là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều cao tối đa cho một thành phần web.

10.6. Thuộc tính chiều cao tối thiểu – min-height:

Min-height là thuộc tính CSS dùng để quy định chiều cao tối thiểu cho một thành phần web.

Lưu ý:

Thông thường chiều cao một thành phần web do văn bản trong trang web đó quyết định. Việc định chiều cao chính xác cho một thành phần sẽ tạo thanh cuộn văn bản nếu chiều cao văn bản lớn hơn chiều cao đã định. Các thuộc tính max/min-width/height được sử dụng trong những trường hợp bạn không chắc giá trị chính xác cho width, height cả một thành phần. Ví dụ, bạn vùng chứa bài post của một forum có bề ngang 500px, bạn có thể định max-width:500px cho phần hình ảnh trong phần đó để tránh những ảnh lớn bị lệch ra ngoài.

 

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công

Tin tức khác:

 + Khóa học lập trình web php

 + Khóa học thiết kế web

 + Khóa đào tạo quản trị web

 Học thiết kế đồ họa