Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

HTML hỗ trợ những dạng danh sách theo thứ tự, không theo thứ tự và định nghĩa.

Ví dụ

Danh sách không theo thứ tự

Danh sách theo thứ tự

Danh sách không theo thứ tự
Danh sách không theo thứ tự là một danh sách các mục. Danh sách của các mục sẽ được đánh dấu bởi những bullet (dạng như gạch đầu dòng nhưng là một vòng tròn màu đen).

Danh sách không theo thứ tự bắt đầu với thẻ <ul>. Mỗi một mục được bắt đầu với một thẻ <li>.

<ul>
<li>Học thiết kế web</li>
<li> Học thiết kế đồ họa</li>

<li> Học làm web với wordpress</li>

<li> Học làm web với drupal</li>
</ul>

Nó sẽ xuất hiện như thế này trong trình duyệt.

Học thiết kế web

Học thiết kế đồ họa

Học làm web với wordpress

Học làm web với drupal

Ở giữa những mục trên bạn có thể chèn thêm chữ vào như là xuống hàng, hình ảnh, đường liên kết thậm chí là một danh sách khác.

Danh sách theo thứ tự
Danh sách theo thứ tự cũng là một dạng danh sách của các mục. Nhưng những mục trong đó được đánh dấu bởi số. Một danh sách theo thứ tự bắt đầu với thẻ <ol>. Mỗi mục được bắt đầu với thẻ <li>.

<ol>
<li>Học thiết kế web</li>
<li>daotaolaptrinh.edu.vn</li>
</ol>

Nó sẽ xuất hiện như thế này trong trình duyệt.

Ở giữa những mục trên bạn có thể chèn thêm chữ vào như là xuống hàng, hình ảnh, đường liên kết thậm chí là một danh sách khác.

Danh sách dạng định nghĩa
Một danh sách dạng định nghĩa không phải là danh sách của các hạng mục. Nó là một danh sách của các thuật ngữ và những lời giải thích của thuật ngữ đó. Một danh sách định nghĩa bắt đầu với thẻ <dl>. Mỗi một thuật ngữ được bắt đầu với thẻ <dt>. Mỗi định nghĩa trong danh sách định nghĩa được bắt đầu bằng thẻ <dd>.

<dl>
<dt>Học thiết kế web</dt>
<dd>Thư viện bài học dành cho các nhà phát triển Website</dd>
<dt>daotaolaptrinh.edu.vn</dt>
<dd>Học Viết code Blog</dd>
</dl>

Nó sẽ xuất hiện như sau trong trình duyệt

Học thiết kế web

Thư viện bài học dành cho các nhà phát triển Website

  1. daotaolaptrinh.edu.vn

Ở giữa những mục trên bạn có thể chèn thêm chữ vào như là xuống hàng, hình ảnh, đường liên kết thậm chí là một danh sách khác.

Một vài ví dụ nữa

Một vài dạng khác của danh sách theo thứ tự

Một vài dạng khác của danh sách không theo thứ tự

Nested list

Nested list 2

Danh sách dạng định nghĩa

Những thẻ danh sách

 

Tag Mô Tả
<ol> Danh sách có sấp xếp
<ul> Danh sách không sáp xếp
<li> 1 phần tử trong danh sách
<dl>,<dt>,<dd> Kiểu danh sách
<dir> Hết hỗ trợ. Dùng<ul> thay thế
<menu> Hết hỗ trợ. Dùng<ul> thay thế

 

Xem thêm tài liệu html css ở mục chia sẻ

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công!

Tin tức khác:

 + Học thiết kế web

 + Đào tạo wordpress

 + Đào tạo quản trị web tại Hà Nội

 + Khóa học đồ họa in ấn