Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

HTML Meta
Ví dụ

Miêu tả tài liệu
Thông tin bên trong thành phần meta miêu tả về tài liệu.

Từ khoá của tài liệu
Thông tin bên trong thành phần meta miêu tả từ khoá của tài liệu.

Tái định hướng người dùng
Cách tái định hướng người dùng nếu bạn thay đổi tên miền.

Thành phần của meta
Như đã được giải thích ở chương trước, thành phần của head bao gồm những thông tin chung về tài liệu. HTML cũng có một thành phần meta và nằm trong phần head. Mục đích của thành phần meta là cung cấp meta-information về tài liệu.

Hầu hết thành phần meta được sử dụng để cung cấp thông tin liên quan đến trình duyệt hoặc những công cụ tìm kiếm như được miêu tả nội dung của tài liệu.

Từ khoá cho công cụ tìm kiếm
Một vài công cụ tìm kiếm trên mạng sử dụng tên và nội dung của thẻ meta trong trang index của bạn.

Thành phần meta sau miêu tả cho trang của bạn

<meta content=”Học thiết kế website”>

Mục đích chính của thuộc tính tên và nội dung là để miêu tả nội dung của trang. Tuy nhiên, bởi vì quá nhiều người đã lạm dụng thẻ meta để spam bằng cách lập đi lập lại từ khoá để cho trang web của họ có rank cao hơn, cho nên một vài công cụ tìm kiếm đã hoàn toàn không sử dụng thẻ meta nữa.

Thuộc tính “unknown” của thẻ Meta
Đôi khi bạn có thể thấy thuộc tính thẻ meta là unknown như sau

<meta content=”low”>

Nếu bạn có thấy thì cũng cứ chấp nhận nó bởi vì nó là một cái gì đó duy nhất cho trang hoặc cho tác giả của trang đó và nó có thể chẳng có gì liên quan đến bạn hết.

Xác định thông tin trên internet (URL = Uniform Resource Locator) HTML.

Xem thêm tài liệu html css ở mục chia sẻ

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công

Tin tức khác:

 + Học thiết kế web

 + Đào tạo wordpress

 + Đào tạo quản trị web tại Hà Nội

 + Khóa học đồ họa in ấn