Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

HTML Scripts
Thêm script vào HTML để làm cho nó thêm sống động và có tính tương tác.

Ví dụ

Chèn một script
Cách chèn một script vào tài liệu HTML

Lam việc với những trình duyệt không hỗ trợ script

Chèn một script vào một trang HTML
Một script khi được chèn vào trang HTML được định dạng với thẻ <script>. Chú ý rằng bạn phải sử dụng thuộc tính hạng loại để cụ thể hoá ngôn ngữ script của bạn.

<html>

 

<head>

</head>

<body>

<script >

document.write(“Chào mừng bạn đến với đào tạo lập trình”)

</script>

</body>

</html>

Dòng code ở trên sẽ có kết quả như sau:

Chào mừng bạn đến với đào tạo lập trình

Để học thêm về script trong HTML bạn có thể ghé thăm JavaScript School. Nếu có thời gian chúng tôi sẽ từ từ biên dịch tài liệu này.

Làm gì để giải quyết những trình duyệt phiên bản cũ hơn.
Nếu trình duyệt nào đó không thể nhận được thẻ <script> nó sẽ cho hiển thị nội dung của thẻ <script> như một dạng text trên trang. Để tránh việc này xảy ra, bạn nên ẩn script vào thẻ chú thích. Những trình duyệt cũ hơn (loại không nhận ra thẻ <script>) sẽ bỏ qua phần chú thích và sẽ không cho hiển thị nội dung của thẻ script lên trang, trong khi đó trình duyệt mới sẽ hiểu rằng script đó phải được thực thi, thậm chí nếu nó được chèn trong thẻ chú thích.

Ví dụ

JavaScript:
<script>
<!–
document.write(“Hello World!”)
//–>
</script>

 

VBScript:
<script >

<!–
document.write(“Hello World!”)
‘–>
</script>

Thẻ <noscript>
Thêm vào việc ẩn đi phần script vào trong thẻ chú thích, bạn có thể thêm thẻ <noscript>. Thẻ <noscript> được sử dụng để xác định một lựa chọn cho text khi mà script đó KHÔNG được thực thi. Thẻ này được sử dụng cho những trình duyệt nhận ra thẻ <script>, nhưng không hỗ trợ script, do vậy trình duyệt này sẽ hiển thị chữ được viết trong thẻ <noscript>.

JavaScript:
<script>
<!–
document.write(“Hello World!”)
//–>
</script>
<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>

 

VBScript:
<script >

<!–
document.write(“Hello World!”)
‘–>
</script>
<noscript>Your browser does not support VBScript!</noscript>

Thẻ Script

Thẻ Miêu tả đặc tính
<script> Xác định một script
<noscript> Xác định một đoạn chữ nếu script không được thực thi
<object> Xác định một đối tượng được nhúng vào trang
<param> Xác định run time cho một đối tượng
<applet> Không được ưa chuộng. Dùng <object> để thay thế.

 

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công

Tin tức khác:

 + Học thiết kế web

 + Đào tạo wordpress

 + Đào tạo quản trị web tại Hà Nội

 + Khóa học đồ họa in ấn