Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính font thiết lập font cho thành phần, bao gồm font chữ, độ rộng, ...

Cấu trúc

tag {
    font: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
font-family giá trị font font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; Xác định giá trị font family cho chữ.
font-size Kích cỡ font-size: 120%; Xác định kích cỡ của chữ, đơn vị có thể là px, em, %, ...
font-size-adjust Chỉ Firefox hỗ trợ thuộc tính này, nên ít được dùng tới.
font-stretch Hiện tại các trình duyệt không hỗ trợ thuộc tính này.
font-style normal
italic
oblique
font-style: italic; Xác định loại chữ.
font-variant normal
small-caps
inherit
font-variant: small-caps; Chuyển đổi kiểu chữ (thường thành hoa).
font-weight bold
normal
Giá trị
font-weight: bold; Hiển thị chữ đậm hay thường.

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

CSS viết:

p {
    font-size: 150%;
}

Xem thêm tài liệu html css ở mục chia sẻ

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công

Tin tức khác:

 + Khóa học lập trình web php

 + Khóa học thiết kế web

 + Khóa đào tạo quản trị web