Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Thuộc tính Pseudo-class For Links .Một thành phần rất quan trọng trong mọi website chính là liên kết.Cũng như một đối tượng văn bản thông thường, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các thuộc tính định dạng đã học ở 2 bài trước như định font chữ, gạch chân, màu chữ,… cho một liên kết.

 

 

Hơn nữa, CSS còn cung cấp một điều khiển đặc biệt được gọi là pseudo-classes. Pseudo-classes cho phép bạn xác định các hiệu ứng định dạng cho một đối tượng liên kết ở một trạng thái xác định như khi liên kết chưa được thăm (a:link), khi rê chuột lên liên kết (a:hover), khi liên kết được thăm (a:visited) hay khi liên kết đang được kích hoạt – đang giữ nhấn chuột (a:active).

 

 

Với điều khiển pseudo-classes cùng với các thuộc tính CSS đã học chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều ý tưởng về trang trí liên kết cho trang web

Sau đây chúng ta sẽ tiến hành một số ví dụ để tìm hiểu thêm về các khả năng trang trí cho một liên kết dựa trên pseudo-classes. 
Ví dụ 1: Ví dụ này chúng ta sẽ áp dụng 4 màu sắc khác nhau cho từng trạng thái 
liên kết: các liên kết chưa thăm có màu xanh lá; các liên kết mouse over sẽ có màu 
đỏ tươi; các liên kết đã thăm sẽ có màu đỏ và các liên kết đang kích hoạt có màu 
tím. 

HTML Code:
a:link {  
color:#00FF00
}
a:hover {
color:#FF00FF
}
a:visited {
color:#FF0000
}
a:active { color:# 662D91 }

Ví dụ 2: Tạo các hiệu ứng tương ứng với trình trạng liên kết: các liên chưa thăm có 
màu xanh lá, kích cỡ font 14px; liên kết mouse over có màu đỏ tươi, kích cỡ font 
1.2em, hiệu ứng nhấp nháy; liên kết đã thăm sẽ có màu xanh da trời, không có 
đường gạch chân; các liên kết đang kích hoạt có màu tím và font dạng small-caps. 

HTML Code:
a:link { 
color:#00FF00;
font-size:14px
}

a:hover {
color:#FF00FF;
font-size:1.2em;
text-decoration:blink
}

a:visited {
color:#FF0000;
text-decoration:none
}

a:active {
color:# 662D91;
font-variant:small-caps
}

Ví dụ 3: Ví dụ này cũng tạo cho liên kết hiệu ứng màu sắc giống ví dụ 2 nhưng sẽ 
có thêm 1 số hiệu ứng: các liến kết sẽ có khung viền màu đen, kích cỡ font 14px; 
liên kết mouse over có nền light cyan; các liên kết đã thăm có nền light yellow.

HTML Code:
a { 
border:1px solid #000;
font-size:14px
}

a:link {
color:#00FF00;
}

a:hover {
background-color:#00BFF3;
color:#FF00FF;
font-size:1.2em;
text-decoration:blink
}

a:visited {
background-color:#FFF568;
color:#FF0000;
text-decoration:none
}

a:active { color:#662D91; font-variant:small-caps }

Ba ví dụ trên chỉ là một tí gợi ý về khả năng kết hợp các thuộc tính CSS với pseudo-classes để tạo nên nhiều hiệu ứng hấp dẫn cho trang web. Cũng xin nói luôn là các ví dụ Pearl trình bày trong bài này cũng như những bài khác thật ra trông không dễ nhìn, đó là do Pearl không có nhiều thời gian để chăm chút các ví dụ của mình. Cái mà Pearl muốn nói chỉ là làm thế nào các bạn hiểu tác dụng một thuộc tính nào đó để có thể vận dụng cho trang web của chính mình.

 

Tham khảo thêm tài liệu html css ở mục chia sẻ

Tin tức khác:

 + Học thiết kế web

 + Đào tạo wordpress

 + Đào tạo quản trị web tại Hà Nội

 

 + Khóa học đồ họa in ấn