Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Khi chúng ta truy cập CSDL và chấp nhận dữ liệu đầu vào bằng cách tạo ra các câu lệnh truy vấn, nó dễ dàng bị các kẻ gian lợi dụng tấn công SQl injection để vào website

tài liệu php và my sql

SQL injection xuất hiện khi các kẻ tấn công muốn làm các “thử nghiệm” trên form để lấy các thông tin về CSDL. Nó thu thập các thông tin từ các thông báo lỗi SQL . Kẻ tấn công đính vào form một trường injecting SQL, phổ biến nó thường đính vào form đăng nhập

Mã:

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<form  method="login.php"  action="POST">
Username:  <input  type="text"  name="username"  /><br  />
Password:  <input  type="password"  name="password"  /><br  />
<input  type="submit"  value="Log  In"  />
</form>
đoạn mã sử lý đăng nhập dễ bị lợi dụng:
$username  $_POST[’username’];
 
$password  =  md5($_POST[’password’]);
$sql  =  "SELECT  *
FROM     users
WHERE   username  =  ’{$username}’  AND    password  =  ’{$password}’";
/*  database  connection  and  query  code  */
if  (count($results)  >  0) {
//  Successful  login  attempt
}

Khi kẻ tấn công nhập user là :
username’ OR 1 = 1 -
và mật khẩu để trống thì cấu trúc câu lệnh SQl là:
SELECT *
FROM users
WHERE username = ’username’ OR 1 = 1 –’ AND
password = ’d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e’
điều kiện 1=1 thì luôn đúng câu lệnh SQL bỏ qua tất cả những gì sau ‘–’ vì vậy câu lệnh SQl trên sẽ trả lại tất cả các bản ghi. Bằng cách này hacker dễ dàng đăng nhập vào hệ thống với tài khoản bất kỳ khi đã biết tên tài khoản
Chúng ta tránh được lỗi này bằng cách lọc các kí tự escaping. Bằng cách lọc dữ liệu đầu vào và lọc escaping khi xuất ra chúng ta sẽ tránh được lỗi SQL injection chúng ta lọc escaping bằng nhóm hàm *_escape_string()

Xem thêm tài liệu php ở mục chia sẻ

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công

Tin tức khác:

 + Khóa học lập trình web php

 + Khóa học thiết kế web

 + Khóa đào tạo quản trị web