Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Trang web HTML thông thường sẽ ko thể truyền dữ liệu từ trang này sang trang khác. Nói 1 cách khác là tất cả thông tin trở thành quên lãng khi một trang web mới được tải.Điều này gây khó khăn cho một số công việc như là mua hàng ( shopping carts) - những thứ cần thiết dữ liệu ( sản phẩm người dùng đã chọn) ghi nhớ từ trang này sang trang khác

Khái niệm về Sessions trong PHP

PHP session giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép lưu trữ dữ liệu của người dùng trên server để sử dụng về sau ( như username, món hàng ...)Tuy nhiên những thông tin session này chỉ là tạm thời và thường bị xoá đi ngay khi người dùng rời khỏi trang web đã dùng session.
Chính vì tính tạm thời này mà nếu bứng dụng của bạn cần thiết lưu trữ dữ liệu 1 cách lâu dài , bạn hãy dùng các cách lưu trữ khác như là csdl Mysql

Session hoạt động bằng cách tạo 1 chuỗi unique (UID) cho từng vistore và chứa thông tin dựa trên ID đó. việc này sẽ giúp tránh tình trạng dữ liệu bị xung đột giữa các user
Lưu ý: Nếu bạn vẫn còn ít kinh nghiệm về việc dùng session trong ứng dụng thì ko nên dùng nó trên các website đòi hỏi bảo mật cao vì rất dễ gây ra các lỗ hổng bảo mật nguy hiểm
Bắt đầu với PHP Session
Việc đầu tiên trước khi bạn làm bất cứ việc gì với session là bạn phải chạy nó trước, và nó dc đặt ngay trên đầu trong code của bạn, trước khi HTML dc xuất ra 

Dưới đây là 1 ví dụ đơn giản về việc tạo session trong PHP

PHP Code:
đoạn mã ngắn trên sẽ đăng kí cho ng dùng 1 session ở trên Server, cho phép bạn lưu thông thông tin của ng dùng và đưa nó vào UID cho session của user đó

Lưu giá trị của session
Khi bạn muốn lưu trữ 1 thông tin nào đó ở session, dc dùng như 1 mảng kết hợp. đó là nơi bạn lưu và lấy dữ liệu ra. sau đây là 1 ví dụ đơn giản cho việc đơn giản này ^^

PHP Code:output:
Pageviews = 1 

trong ví dụ này, chúng ta đã học dc cách lưu trữ của biến session thông qua mảng kết hợp $_SESSION và cũng như cách lấy nó ra 

Sử dụng SESSION

Bây giờ chúng ta đã biết cách lưu và lấy dử liệu từ biến $_SESSION, mọi chuyện thật dễ dàng phải ko, và tiếp theo ta sẽ tìm hiểu 1 vài hàm liên qua đến session. 
Khi bạn tạo 1 biến và lưu nó vào 1 session, bạn có lẽ muốn dùng nó sau này, tuy nhiên, trước khi bạn dùng biến session đó, bạn nên kiểm tra nó đã dc khởi tạo hay chưa.

Thao tác này được thực hiện thông qua hàm issetisset là 1 hàm kiểm tra bất kì biến nào và nó đã dc khởi tạo và gán giá trị hay chưa.

Qua nhưng ví dụ trên, chúng ta có thể tạo 1 bộ đếm đơn giản cho 1 trang bằng cách sử dùng isset để kiểm tra nó đa dc tạo hay chưa và gán giá trị cho nó. Đây là 1 ví dụ:

PHP Code:

Code:

 

<?php
session_start
();  
if(isset(
$_SESSION['views'
]))
    
$_SESSION['views'] = $_SESSION['views']+ 1
;
else
    
$_SESSION['views'] = 1
;

echo 

"views = "$_SESSION['views'
]; 
?>

 

Trong lần chạy đầu tiền của trangm câu lệnh If sẽ trả về false vì chưa có biến session [views] nào được tạo cả. tuy nhiên, khi bạn refresh lại trang đó, thì câu lệnh if sẽ trả về giá trị true và biến đếm counter sẽ tăng lên 1 đơn vị. và sẽ tăng cho mỗi lần chạy của trang đó lên 1. 

Xóa và Hủy Session

Mặt dù dữ liệu trong session chỉ mang tính chất tạm thời và nó ko yêu cầu phải xóa sau khi sử dụng, nhưng có thể trong trường hợp nào đó bạn phải xóa dữ liệu của nó cho mục đích của bạn.
Hãy tưởng tượng bạn đang điều hành 1 doanh nghiệp online, và 1 thanh viên đang dùng website của bạn mua 1 món hàng. Thành viên đó đã hoàn tất việc mua hàng (phiên giao dịch) trên website, do đó , bạn phải xóa mọi thứ trong session sau khi việc này hoàn tất.

PHP Code:

 

Code:

 

<?php
session_start
();  
if(isset(
$_SESSION['cart'
]))
    unset(
$_SESSION['cart'
]); 
?>

 

Bạn cũng có thể hủy hoàn toàn các session bằng cách gọi hàng session_destroy

PHP Code:

 

Code:

 

<?php
session_start
(); 
session_destroy
();
?>

 

Destroy sẽ reset session của bạn, do đó không nên gọi hàm này trước khi bạn còn muốn thao tác lên dữ liệu chứa trong session đó.

 

Xem thêm tài liệu php ở mục chia sẻ

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công

Tin tức khác:

 + Khóa học lập trình web php

 + Khóa học thiết kế web

 + Khóa đào tạo quản trị web