Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Khi nói đến bộ đếm bạn thường nghĩ ngay đến các dịch vụ miễn phí như của bravenet, v.v.. tuy nhiên để website của bạn thêm tính chuyên nghiệp tại sao bạn không thử làm một bộ đếm bằng php nhỉ?

Chíp 1: Bạn hãy mở trang web của mình ra (ví dụ mở bằng FrontPage), tìm đến vị trí mà bạn muốn để bộ đếm. Sau đó nhấp chuột qua phần HTML , đừng thay đổi vị trí con trỏ, bạn “bê cái đống bên dưới" bỏ vào đó :

<?

<?
<?
    <? $CountFile = "Counter.log";

$CF = fopen ($CountFile, "r");

$Hits = fread ($CF, filesize ($CountFile) );

fclose ($CF);

$Hits++;

$CF = fopen ($CountFile, "w");

fwrite ($CF, $Hits);

fclose ($CF);

echo ($Hits);

?>

Example of how your free counter will look: (differentstylesavailable here)

Sponsored Lin

Sau đó lưu tập tin này lại, và đổi thành *.php thay vì *.htm như lúc đầu.

Chíp 2: Bây giờ hãy mở NotePad ra he. Gõ vào đó một số nào đó (tốt nhất là số 0), đây sẽ là giá trị cho bộ đếm của bạn khi khởi tạo. Nhớ là đừng có khoảng trắng hay dấu enter nào à nghen, rồi tiếp tục lưu tập tin này lại với tên "counter.log".

Chíp 3: Giờ tạm xong rồi đó, bây giờ tải (upload) lên mạng. Sau khi upload xong, bạn phải dùng chức năng "chmod" (tương đương với lệnh gán thuộc tính trong Windows) để thay đổi thuộc tính tập tin counter.log thành 777 (nghĩa là cho đọc tập tin và ghi lại lên tập tin đó).

Vậy là xong, nếu chờ người ta vào để thử thì hơi lâu đó, bạn hãy truy cập vào trang web của mình đi, mỗi lần bạn Refresh thì bộ đếm sẽ tăng lên l. Có thể giải thích như sau: tập tin counter.log dùng để lưu giá trị biến đếm, khi trang php chạy, nó số lấy giá trị này ra tăng lên 1 đơn vị, sau đó ghi đè lên tập tin counter.log, đồng thời in số đó ra màn hình với câu lệnh “echo''. Thật đơn giản! Vậy là từ nay bạn sẽ biết có bao nhiêu người ghé thăm "nhà" bạn rồi!

Lưu ý: Đoạn mã trên chỉ chạy trên server nào có hỗ trợ PHP 

 

Xem thêm tài liệu php ở mục chia sẻ 

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công

Tin tức khác:

 + Khóa học lập trình web php

 + Khóa học thiết kế web

 + Khóa đào tạo quản trị web