Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Nên bắt đầu từ đâu?
PHP không khó,lập trình web không khó, cái khó là không biết phải học những kiến thức bổ trợ nào, học tới đâu, học bao nhiêu cho đủ? Chữ đủ ở đây được hiểu là đủ dùng, không thiếu và cũng đừng “thừa”.
Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta sẽ lấy việc “Lập trình web bằng PHP” làm trung tâm, các kiến thức bổ trợ khác như CSS, HTML, JS, SQL, v.v… sẽ được đề cập khi cần thiết.
Lập trình là gì?
Lập trình web là gì?
Lập trình web bằng PHP là gì?

Như ở một comment trong phần bài tập, tôi có nói, diễn giải theo một cách dễ hình nhung nhất thì lập trình tức là bạn đang cố gắng diễn đạt một mong muốn nào đó của bạn theo cách mà máy tính hiểu được, thông qua một ngôn ngữ trung gian.
Bạn có thể lập trình để làm nhiều việc, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Lập trình web được hiểu là lập trình phục vụ thường trực cho các công việc liên quan đến web. Nhưng không có nghĩa rằng các “ngôn ngữ lập trình web” (như PHP, ASP, JSP…) chỉ làm được những gì liên quan đến web. Vì một “ngôn ngữ lập trình web” trước hết phải là một ngôn ngữ lập trình.

 

Tôi lấy ví dụ, các bạn có thể dùng Pascal/C++ để lập trình tính toán cộng trừ nhân chia, giai thừa, tính lim, log, cộng trừ mảng, tạo ma trận, quản lý sinh viên, xử lý dữ liệu dạng tệp / dạng văn bản… Thế thì bạn cũng có thể dùng PHP để làm toàn bộ những việc đó (dù rằng mỗi ngôn ngữ sẽ có điểm mạnh yếu riêng, và trong một giới hạn nào đó, một vài điểm rất nhỏ ở ngôn ngữ này có thể không / khó thực hiện được ở ngôn ngữ kia).

 

Trong ít