Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC TRÊN TRANG

I. Yếu tố từ khóa

 1. Từ khóa có trong các thẻ tiêu đề.
 2. Từ khóa xuất hiện khi mở đầu các thẻ tiêu đề.
 3. Từ khóa có trong tên miền Root (ví dụ daotaolaptrinh.edu.vn).
 4. Từ khóa có ở bất kỳ nơi nào trong Tag Headline H1.
 5. Từ khóa có trong liên kết nội bộ nội bộ.
 6. Từ khóa có trong backlink.
 7. Từ khóa xuất hiện khi mở đầu thẻ H1
 8. Từ khóa xuất hiện trong 50 - 150 từ đầu tiên.
 9. Từ khóa có trong Subdomain.
 10. Từ khóa có trong URL Profile
 11. Từ khóa có trong URL Folder
 12. Từ khóa có trong các thể tiêu đề khác (h2 - h6)
 13. Từ khóa có trong thẻ Alt (hình ảnh)
 14. Từ khóa được lặp lại trong các văn bản HTML
 15. Từ khóa có trong tên ảnh (ví dụ Keyword.jpg)
 16. Từ khóa có trong thẻ in đậm
 17. Mật độ từ khóa theo công thức (# Từ khóa / Tổng)
 18. Từ khóa có trong MARC danh sách các trang
 19. Từ khóa có trong tham số truy vấn của trang
 20. Từ khóa có trong thẻ in nghiêng
 21. Từ khóa có trong Meta Description Tag
 22. Từ khóa có trong phần mở rộng tệp tin trên trang
 23. Từ khóa có trong thẻ comment trong HTML
 24. Từ khóa có trong Keyword Meta tag
 25. Liên kết đến Domain Web Sites Spam/ Pages
 26. Liên kết đạt được từ các chiến dịch mang tính lan truyền rộng rãi
 27. Cloaking che đậy nội dung với người dùng
 28. Lạm dụng tối ưu hóa liên kết nội bộ Anchor trong văn bản
 29. Liên kết từ những Anchor text nhạy cảm
 30. Liên kết mua từ những tên miền cũ & chuyển hướng
 31. URL quá dài
 32. Sử dụng từ khóa chứa nhiều anchor text liên kết nội bộ tỏng Footers
 33. Nhồi nhét từ khóa trong Meta Description Tag
 34. Link Acquisition from Buying Domains and Adding Links
 35. Việc sử dụng quá mức Nofollow trong liên kết nội bộ
 36. Xây dựng liên kết từ các forum(chữ kí, profile,vv...)
 37. Title tag quá dài
 38. Nhồi nhét từ khóa trong Keyword Meta Tag

 

II. Yếu tố không phải từ khóa

 1. Sự tồn tại của nội dung , nội dung độc
 2. Trang web phải luôn được làm mới
 3. Sử dụng liên kết nội
 4. Lịch sử thay đổi nội dung (thường những thay đổi đã được thực hiện)
 5. Sử dụng link out trên trang
 6. Tham số truy vấn trong URL so với định dạng URL tĩnh
 7. Tỷ lệ của code/văn bản trong HTML
 8. Sự tồn tại của thẻ Meta Description
 9. HTML Validation đạt chuẩn W3C
 10. Sử dụng các yếu tố Flash(hoặc các Plug-in nội dung)
 11. Sử dụng quảng cáo trên trang
 12. Sử dụng Google AdSense (cụ thể) trên trang

 

III. Yếu tố về liên kết

 1. Từ khóa tập trung vào Anchor text từ các liên kết bên ngoài
 2. Liên kết phổ biến (số lượng /chất lượng của các liên kết bên ngoài)
 3. Đa dạng các nguồn liên kết
 4. Trang web đáng tin cậy
 5. Trao đổi liên kết
 6. Sự khác biệt so với các nguồn liên kết bên ngoài
 7. Từ khóa tập trung vào Anchor Text từ các liên kết nội bộ
 8. Vị trí của thông tin  trong hệ thống trang web
 9. Phổ biến liên kết trong liên kết nội bộ
 10. Số lượng và chất lượng của Liên kết Nofollow
 11. Tỷ lệ phần trăm Liên kết follow và nofollow trên trang

 

IV. Các yếu tố xếp hạng dựa trên liên kết cơ bản

 1. Độ tin cậy dựa trên liên kết từ những tên miền tin cậy
 2. Link phổ biến của Domain dựa trên một thuật toán liên kết lặp đi lặp lại
 3. Liên kết đa dạng dựa trên số lượng/ nhiều tên miền gốc liên kết
 4. Liên kết từ các nguồn uy tín, có cùng chủ đề
 5. Thời gian phát triển / sự thiếu hụt của liên kết đến Domain
 6. Liên kết từ tên miền với truy cập bị  hạn chế (edu , gov , mil)
 7. Tỷ lệ phần trăm Dofollow và Nofollow tới Domain

V. Các yếu tố xếp hạng không dựa trên liên kết cơ bản

 1. Cấu trúc trang web của tên miền (cấu trúc và hệ thống phân cấp)
 2. Sử dụng liên kết đến các trang web có uy tín, đáng tin cậy / pages
 3. Đăng ký tên miền dài hạn
 4. Đăng ký tên miền đã có lịch sử (nó đã đăng ký được bao lâu)
 5. Thời gian vận hành của Server/ Hosting
 6. Thông tin  Hosting( host trên máy chủ / c-block)
 7. Đăng ký tên miền hoặc thay đổi Quyền sở hữu
 8. Bao gồm những tin tức từ Domain của trang Google News
 9. Sử dụng XML Sitemap (s)
 10. Quyền sở hữu tên miền (người đăng ký tên miền và lịch sử của họ)
 11. Đăng ký tên miền với Google Local
 12. Tên miền “khuyến khích”(trích dẫn văn bản cảu tên miền)
 13. Bao gồm những tin tức từ Domain của trang Google Blog Search
 14. Trích dẫn/ tài liệu tham khảo của các tên miền trong mục Yahoo!
 15. Trích dẫn/ tài liệu tham khảo của  tên miền trong  DMOZ.org
 16. Trích dẫn/ tài liệu tham khảo của các tên miền trong Wikipedia
 17. Sử dụng Feeds trên Domain
 18. Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong Lii.org
 19. Đăng ký tên miền với Google Webmaster Tools
 20. Kích hoạt chức năng “tăng cường tìm kiếm hình ảnh ” của Google
 21. Sử dụng giấy chứng nhận bảo mật trên Domain
 22. Hiệu lực của thông tin được liệt kê từ tên miền đăng ký
 23. Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong Google Knol
 24. Sử dụng công cụ tìm kiếm của Google trên Domain
 25. Sử dụng Google AdSense trên Domain
 26. Sử dụng Google AdWords cho Quảng cáo đối với Domain
 27. Alexa Rank Domain
 28. Compete.com xếp hạng của Domain
 29. Sử dụng Web Addps Hosted của Google trên Domain

 

VI. Geo-Nhắm mục tiêu theo yếu tố:

 1. Mã quốc gia TLD của tên miền gốc
 2. Ngôn ngữ của nội dung được sử dụng trên trang web
 3. Liên kết từ các miền khác mục tiêu đến Quốc gia/ Vùng
 4. Vị trí Địa lý địa chỉ IP máy chủ tên miền
 5. Nhắm mục tiêu theo kỹ sư của Google
 6. Geo-Mục tiêu theo hướng dẫn của Google Webmaster Tools
 7. Đăng ký trang web với Google Local Quốc gia/ Vùng
 8. Địa chỉ trong Nội dung văn bản On-Page
 9. Địa chỉ bên đại diện đăng ký Domain
 10. Vị trí Địa lý người truy cập vào trang web
 11. Geo- Tagging trang thông qua Meta Dât

 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN TRANG WEB

I. Các yếu tố ảnh hưởng xấu đến giá trị của một liên kết bên ngoài:

 1. Tên miền bị phạt Index vì liên kết với những Web Spam
 2. Google phạt xếp hạng những tên miền vì liên kết với những Web Spam
 3. Liên kết có được do mua bán chứ không phải liên kết tự nhiên
 4. Tên miền có chứa số lượng lớn các link của Web Spam
 5. Tên miền không kiếm được những link có độ trusted cao

II. Yếu tố xếp hạng (những điều mà bạn không nên làm, hoặc không nên để xảy ra với bạn)

 1. Che đậy độc hại / thao tác Intent
 2. Liên kết mua từ những liên kết môi giới
 3. Liên kết từ trang Web Sites Spam / Pages
 4. Dấu User Agent
 5. Server downtime thường xuyên & không thể truy cập được
 6. Sử dụng những text ẩn / nền
 7. Liên kết từ các tên miền tới các Web Sites Spam / Pages
 8. Lặp đi lặp lại quá nhiều cùng một Anchor Text Trang
 9. Che dấu địa chỉ IP
 10. Ẩn văn bản bên ngoài khu vực hiển thị
 11. Chứa quá nhiều tham số đọng trong URL
 12. Quá nhiều liên kết từ các trang web trong cùng địa chỉ IP C-Block
 13. Chiến dịch Bait-and-Switch (301’ing một phần triệu trang…)
 14. Nhồi nhét từ khóa trong các văn bản On-Page
 15. Ẩn văn bản bằng CSS (display:none) Styling
 16. Nhồi nhét từ khóa trong các Tiêu đề Tag
 17. Nhồi nhét từ khóa trong URL
 18. Liên kết thu từ thao tác Widget / Badge Chiến dịch
 19. Dấu đoạn JavaScript /  Rich Detection
 20. Che đạy khi bị phát hiện bởi Cookie
 21. Liên kết mua từ những Thư mục chất lượng thấp
 22. Quá nhiều liên kết từ các trang web cùng chủ đăng ký sở hữu
 23. Liên kết Trang Web Sites Spam / Pages

 nguồn: đào tạo lập trình

Tin tức khác:

 + Khóa học lập trình web php

 + Khóa học thiết kế web

 + Khóa đào tạo quản trị web

 Học thiết kế đồ họa