Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Cách đặt từ khóa trong SEO không phải khó,nhưng cần phải có một số kiến thức nhất định về SEO.Vậy sau đây tôi liệt kê cho bạn một số các yếu tối không phải từ khóa trong SEO :

đặt các từ khóa trong seo thế nào

 

 • sự tồn tại của nội dung, nội dung độc.
 • trang web phải luôn được làm mới.
 • sử dụng liên kết nội.
 • lịch sử thay đổi nội dung( thường những thay đỏi đã được thực hiện)
 • sử dụng link out trên trangx.
 • Tham số truy vấn trong URL so với định dạng URL tĩnh.
 • Tỷ lệ của code/ văn bản trong HTML
 • Sự tồn tại của thẻ Meta Description.
 • HTML Validation đạt chuẩn W3C
 • Sử dụng của các yếu tối Flash (hoặc các blug-in nội dung)
 • Sử dụng quảng các trên trang
 • Sử dụng google AdSense (cụ thể) trên trang

 Tìm hiểu thêm về seo ở mục chia sẻ

Đào tạo lập trình chúc các bạn thành công

Tin tức khác:

 + Khóa học lập trình web php

 + Khóa học thiết kế web

 + Khóa đào tạo quản trị web

 Học thiết kế đồ họa