Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

 

 

STT

Tên Khóa Học

Khai giảng

Lịch học

Học viên lựa chọn buổi học phù hợp: Sáng, chiều, Tối, đan xen 2,4,6 hoặc 3,5,7 hoặc tự sắp xếp lịch học cả tuần

Thời lượng

Học phí

Đăng ký học


  1

 

Khóa học Lập trình thiết kế web trên ngôn ngữ PHP & Mysql

 

 

Liên tục

( vào thứ 7 hàng tuần)

 

Sáng: 8h -11h

Chiều: 14h - 17h

Tối: 18h30 - 21h

Hoặc tự sắp xếp lịchhọc cả tuần

 

40 buổi học thực hành + 2 tháng thực tập làm việc tại công ty có lương

 

2.500.000 VNĐ

  

 

 

 

2

 

Khóa học đào tạo lập trình Drupal 7  Pro tại Hà Nội và TPHCM

 

Liên tục

( vào thứ 7 hàng tuần)

  

Sáng: 8h -11h

Chiều: 14h - 17h

Tối: 18h30 - 21h

Hoặc tự sắp xếp lịchhọc cả tuần

 

20 buổi học thực hành + 2 tháng thực tập làm việc tại công ty có lương

 

2.500.000 VNĐ

 

  


 

 

3

 

Khóa học lập trình website trên ngôn ngữ ASP.NET

 

Liên tục

( vào thứ 7 hàng tuần)

  

Sáng: 8h -11h

Chiều: 14h - 17h

Tối: 18h30 - 21h

Hoặc tự sắp xếp lịchhọc cả tuần

 

20 buổi học thực hành + 2 tháng thực tập làm việc tại công ty có lương

 

 

2.500.000 VNĐ

  

 

4

 

Khóa học chuyên sâu html & css jquery Photoshop - cắt template

 

Liên tục

( vào thứ 7 hàng tuần)

  

Sáng: 8h -11h

Chiều: 14h - 17h

Tối: 18h30 - 21h

Hoặc tự sắp xếp lịch học cả tuần

 

 35 buổi học thực hành + 2 tháng thực tập làm việc tại công ty có lương

 

2.000.000 VNĐ

 

  

 

 

 

 

 5

 

Khóa học quản trị website

 

 

Liên tục

( vào thứ 7 hàng tuần)

 

 

Sáng: 8h -11h

Chiều: 14h - 17h

Tối: 18h30 - 21h

Hoặc tự sắp xếp lịch học cả tuần

 

 15 Buổi

 

2.000.000 VNĐ

 

 

 6

 

Khóa học Đồ họa

 

Liên tục

( vào thứ 7 hàng tuần)

  

Sáng: 8h -11h

Chiều: 14h - 17h

Tối: 18h30 - 21h

Hoặc tự sắp xếp lịch học cả tuần

 

 40 buổi học thực hành + 2 tháng thực tập làm việc tại công ty có lương

 

2.800.000 VNĐ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin tức khác:

 + Học thiết kế web

 + Đào tạo wordpress

 + Đào tạo quản trị web tại Hà Nội

 + Khóa học đồ họa in ấn