Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Bạn muốn trở thành lập trình viên giỏi,bạn phải có căn bản tốt.Từ cái gốc căn bản này bạn dễ dàng học các nền tảng lập trình như : Thiết kế web PHP – Mysql,lập trình winform – c#...........Khóa học lập trình ứng dụng web với php căn bản giúp bạn hiểu rõ thế nào là lập trình,nguyên lí về cơ sở dữ liệu cũng như kỹ năng lập trình

Đối tượng đào tạo ứng dụng web với php căn bản

 

Lập trình ứng dụng web với php

  Lớp lập trình ứng dụng web với php

 

-      Người chưa biết lập trình:bạn chưa am hiểu về lập trình và muốn theo con đường trở thành lập trình viên để có thể viết ra những phần mềm phục vụ công việc của mình hoặc là một nghề ổn định thời thượng cho mình trong tương lai

-          Sinh viên cntt,bưu chính viễn thông: bạn là sinh viên đang học lập trình hoặc đã học lập trình mà chưa tạo dựng được cho mình cái gốc cốt lõi của lập trình viên.Khóa học lập trình ứng dụng web với php căn bản sẽ giúp bạn nắm vững (tạo dựng gốc căn bản)nguyên lí lập trình để bạn có thể theo học và làm tốt được công việc lập trình của mình

-          Người đang đi làm : bạn đang đi làm và muốn đổi nghề sang lập trình viên hoặc muốn học lập trình để phục vụ nhu cầu công việc.

Tin tức khác:

 + Học thiết kế web

 + Đào tạo wordpress

 + Đào tạo quản trị web tại Hà Nội

 + Khóa học đồ họa in ấn