Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Thực tập lập trình ứng dụng web với ASP.net tại Hà Nội. Tạo ra một trang web tĩnh không phải là khó đối với những người đang theo học ngành công nghệ thông tin hay công nghệ phần mềm. Nhưng để tạo ra một WebSite được ứng dụng trong thực tế không phải là dễ.

 

Thực tập lập trình ứng dụng web với ASP.net tại Hà Nội

Thực tập lập trình ứng dụng web với ASP.net tại Hà Nội

 

Nếu bạn thực sự muốn theo đuổi công việc lập trình ứng dụng web và muốn sử dụng ASP.net làm ngôn ngữ lập trình chuyên dụng cho mình. Hãy tham gia thực tập tại công ty CPTM và GD Việt Tâm Đức tại đây bạn sẽ được hướng dẫn để tạo ra trang web trên ngôn ngữ mà bạn thích. Được trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng lên WebSite theo ngôn ngữ mà bạn cảm thấy phù hợp với mình. Đồng thời công ty cũng sẽ tạo điều kiện để tham gia các buổi đào tạo kỹ năng mềm để bạn có được các kỹ năng làm việc theo nhóm cũng như độc lập.

Kết thúc khóa thực tập lập trình web tại công ty bạn có cơ hội được giới thiệu tham gia test tuyển dụng của các công ty là đối tác của Việt Tâm Đức hoặc ở lại làm việc tại công ty nếu muốn. Bạn có thể tham khảo các chính sách dành cho nhân viên cùng các hoạt động của Việt Tâm Đức trên mục tin tức của trang daotaolaptrinh.edu.vn.

 

Thực tập lập trình ứng dụng web với ASP.net tại Hà Nội

 

nguồn: daotaolaptrinh.edu.vn