Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

Tuyển thực tập lập trình web ASP.net tại khu vực Thanh Xuân – Hà Nội. Bạn đang học năm cuối khoa công nghệ thông tin tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội? Bạn cần tìm một cơ sở thực tập tốt ngay trong thành phố? Hãy tham gia vào khóa thực thực tập của công ty CPTM và GD Việt Việt Tâm Đức.

 

 Tuyển thực tập lập trình web ASP.net tại khu vực Thanh Xuân – Hà Nội

 Tuyển thực tập lập trình web ASP.net tại Thanh Xuân

Tại đây bạn sẽ được tham gia thực tập lập trình cùng các lập trình viên chuyên nghiệp ngay tại công ty, được các lập trình viên giới thiệu về các kỹ thuật lập trình mới đồng thời hướng dẫn để bạn tiếp cận dần dần với tất cả các kỹ thuật đó. Bạn cũng sẽ được hướng dẫn tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng một WebSite từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc. Đây đều là các dự án thực tế của khách hàng.

Trong quá trình thực tập lập trình bạn sẽ có hội để tham gia các chương tình tuyển dụng của các công ty là đối tác của Việt Tâm Đức hoặc ở lại làm tại công ty nếu muốn. Các thông tin tuyển dụng có trên trang web daotaolaptrinh.edu.vn tại đây bạn cũng có thể tìm đọc thêm các tin tức có liên quan đến quá trình hoạt động của công ty.  

 

  Tuyển thực tập lập trình web ASP.net tại khu vực Thanh Xuân – Hà Nội