Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).

 

 Yếu tố về từ khóa trong seo

Từ khóa trong lĩnh vực quảng bá website là những từ mà webmaster cho là quan trọng  đối với website của mình và đặc trưng cho nội dung, chủ đề của trang Web đó.Thông  thường mỗi website được chọn ra những từ đơn hay cụm từ kép làm từ khóa theo đuổi  cho công việc quảng bá website của mình.

Lựa chọn các từ khóa có lợi cho website

  1. từ khóa có trong các thẻ tiêu đề.
  2. từ khóa xuất hiện khi mở đầu các thẻ tiêu đề.
  3. từ khóa có trong tên mieend Root ( ví dụ keyword.com)
  4. từ khóa có ở bất kì nơi nào trong Tag Headline H1.
  5. từ khóa có trong lien kết nội bộ nội bộ.
  6. từ khóa có trong backlink.
  7. từ khóa xuất hiện khi mở đầu thẻ H1
  8. từ khóa xuất hiện trong 50-150 từ đầu tiên.
  9. từ khóa xuất hiện trong Subdomain.

10.từ khóa có trong URL Profile.

11.từ khóa có trong URL Folder.

12.từ khóa có trong các thẻ tiêu đề khác (h2-h6).

13.từ khóa có trong thẻ Alt (hình ảnh)

14.từ khóa được lặp lại trong các văn bản HTML.

15.từ khóa có trong tên ảnh (ví dụ keyword.jpg)

16.từ khóa có trong thẻ in đậm.

17.mật độ từ khóa theo công thức (# từ khóa + tổng)

18.từ khóa có trong MARC  danh sách các trang.

19.từ khóa có trong tham số truy vấn của trang.

20.từ khóa có trong thẻ in nghiêng.

21.từ khóa có trong Meta Desciption Tag.

22.Từ khóa có trong phần mở rộng tập tin trên trang.

23.từ khóa có trong thẻ comment trong HTML.

24 từ khóa có trong keywords Meta Tag.

 

Tìm hiểu thêm về seo ở mục tài liệu seo

Tin tức khác:

 + Khóa học lập trình web php

 + Khóa học thiết kế web

 + Khóa đào tạo quản trị web

 + Học thiết kế đồ họa